Kontaktirajte nas

Imate pitanja o našim proizvodima? Želite da saznate kako da postanete Dafijev maloprodajni saradnik?

Kontaktni Obrazac

Izvršitelj obrade osobnih podataka je društvo Formaster S.A. sa sjedištem u Kielceu (dalje u tekstu : "Društvo"). Osobni podaci će se obrađivati za svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih interesa koje primjenjuje Društvo u smislu slanja odgovora na poruke radi komunikacije. Imat ćete pravo pristupa vašim osobnim podacima, pravo ispravka vaših osobnih podataka, brisanja vaših osobnih podataka, ograničavanja obrade vaših osobnih podataka, prigovora na obradu osobnih podataka i podnošenja žalbe nadležnim tijelima u okviru zaštite osobnih podataka. Za pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete se obratiti na sljedeću adresu: [email protected]. iše informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći na: https://dafi.info/hr/politika-privatnosti/.

captcha

Kontakt
FORMASTER S.A.
Kielce, 25-818
ul. Fabryczna 24
POLAND
broj telefona:
+48 41 346 48 00
+48 602 425 538
adresa e-pošta:
Kontakt za evropske klijente:
Ecowater Balkan d.o.o.
Vojislava Ilica br.13, lok.3
11050 Beograd
Pib: 111811147
Maticni br. 21544566
Tekuci racun Erste banka: 340-11025680-84
broj telefona:
+381 11 3809 583
+381 64 1001693
+381 64 1001532
adresa: