Filterski uložak za eliminaciju nitrata

Razvijen posebno za uklanjanje nitrata iz vode za piće. Visoke koncentracije nitrata u vodi za piće mogu dovesti do anemije i cijanoze (posebno kod dece od 2 godine starosti). Višak nitrata takođe je štetan za životinje.

Filterski uložak za eliminaciju nitrata:

  • sadrži anionsku jonoizmenjivačku (smolu)
  • apsorbuje štetne nitrate sa oplođenih polja i propusnih septičkih jama
  • preporučuje se domaćinstvima sa sopstvenim unosom vode i farme stoke
  • Vek trajanja:približno 1000 litara
    (maksimalan 6 mesec)*
  • Visina:9 3/4”
  • Efikasnost:dece od 7 l/min
  • Radna temperatura:2-30°C
* zavisi od kvaliteta vode i vrste zagađenja

Jednostavno i brzo postavljanje

Protočni filteri mogu se postavljati posebno ili u raznim kombinacijama direktno na dovodnu cev – u privatnim kućama i u stanovima. Jedino što trebate da zamenite pojedinačne elemente jednom kad se potroše. Kako biste postigli najbolji mogući efekat filtriranja, preporučuje se postavljanje filtera na mesto za ulazak vode: u blizini mašina za pranje sudova, veš mašina i sudopera.