Zdravlje i sigurnost vaše porodice su naš prioritet.

Kako bismo održali najbolji kvalitet naših proizvoda, vodimo računa da naše proizvode podvrgavamo velikom broju ispitivanja u našoj laboratoriji i u laboratorijama naših spoljnih stručnjaka. Sirovine koje upotrebljavamo u proizvodnom procesu su nove i nereciklirane i ne sadrže štetne materije.

ISKUSTVO
Imamo više od 30 godina iskustva i prakse na području ispitivanja velikog asortimana proizvoda koji se koriste u obradi vode iz slavine. Laboratorijska ispitivanja sprovodi naše stručno osoblje koje se neprestano usavršava.
KONTROLA KVALITETA
Kontuirano vršimo fizičko-hemijske, mikrobiološke i organoleptičke analize u smislu laboratorijskih ispitivanja vode dobijene upotrebom Dafi filtera. U tu svrhu koristimo savremenu opremu za merenje i kontrolu vode.
CERTIFIKATI
Naši proizvodi se testiraju u nezavisnim naučno-istraživačkim centrima. U skladu sa merodavnim zakonima, proizvodi se testiraju na mestu proizvodnje i u ustanovama koje sprovode nadzor kvaliteta proizvoda na tržištu. U tu svrhu sarađujemo sa akreditovanim poljskim laboratorijama J.S. Hamilton Poland S.A. i institutom za majku i dete.
VERODOSTOJNOST
Podršku nalazimo u mišljenjima stručnjaka. Osiguravamo im proizvode za testiranja što nam omogućuje da redovno poboljšavamo svoja rešenja kako bismo u potpunosti udovoljili potrebama potrošača.
SIGURNOST
Svakodnevno domaćinstvima dostavljamo proizvode izrađene od najkvalitetnijih sirovina. Obezbeđujemo njihovu usklađenost sa nacionalnim i međunarodnim zakonima o bezbednosti. Mi kontrolišemo naše dobavljače u pogledu usaglašenosti sirovina sa zahtevima porudžbina.
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
U proizvodnom procesu koristimo se tehnologijama čija primena se minimizira negativan uticaj na životnu sredinu, a time i život lokalnih zajednica.

Boca za višekratnu upotrebu

SIGURNA ZA ZDRAVLJE

100% MOGUĆNOST RECIKLIRANJA

NE SADRŽI BISFENOL A

Izrađena od proverenih sirovina. Laboratorijski ispitana za kontakt sa vodom za piće.

Vaše potrebe određuju naše ciljeve

Imate pitanja? Popunite obrazac da biste kontaktirali našu laboratoriju.

Kontaktni Obrazac

Izvršitelj obrade osobnih podataka je društvo Formaster S.A. sa sjedištem u Kielceu (dalje u tekstu : "Društvo"). Osobni podaci će se obrađivati za svrhe koje proizlaze iz zakonski opravdanih interesa koje primjenjuje Društvo u smislu slanja odgovora na poruke radi komunikacije. Imat ćete pravo pristupa vašim osobnim podacima, pravo ispravka vaših osobnih podataka, brisanja vaših osobnih podataka, ograničavanja obrade vaših osobnih podataka, prigovora na obradu osobnih podataka i podnošenja žalbe nadležnim tijelima u okviru zaštite osobnih podataka. Za pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete se obratiti na sljedeću adresu: [email protected]. iše informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći na: https://dafi.info/hr/politika-privatnosti/.

captcha