Zamena filterskog uložaka u Dafi bokalu za filtriranje vode

Korak 1
Stavite zamenski filterski uložak u posebni rezervoar za vodu iz slavine i lagano ga pritisnite.
Korak 2
Stavite poklopac, počevši od prednje strane gde se nalazi levak za točenje pa prema strani na kojoj se nalazi ručka.
Korak 3
Pre prve upotrebe svakog zamenskog filterskog uložaka, dvaput profiltrirajte vodu iz slavine i izlijite je. Ovo se radi kako biste odzračili filter i uklonili mikro čestice aktivnog uglja iz uloška. Tu vodu možete iskoristiti npr. za zalivanje cveća.
Korak 4
Na kraju, postavite podsetnik za zamenu filtera. Koristite indikator na poklopcu bokala. Ako imate ručni indikator, namestite ga na datum prve upotrebe novog filterskog uloška.
Ako imate bokal sa LED senzorom, držite pritisnuto dugme na poklopcu dok LED svetlo ne zasvetili plavom bojom. Od tog trenutka indikator će početi da odbrojava 30 dana. Žuto svetlo znači da treba pripremiti na zamenu filterskog uloška. Nakon 30 dana, LED svetlo će postati crveno i tada morate zameniti Dafi filterski uložak.