החלפת המסנן של קנקן דאפי

1 שלב
את המסנן החדש יש להכניס למיכל מי הברז ולדחוף אותו בעדינות למקומו.
2 שלב
הניחו את המכסה, החל מהכנסת החלק הקדמי ליד המשפך, ואז בלחיצה ליד הידית.
3 שלב
לפני השימוש הראשון בכל מסנן מוחלף יש לסנן את שני המילויים הראשונים. המטרה היא לאוורר את המסנן ולהסיר ממנו מיקרו-חלקיקי פחם פעיל שעשויים לצאת ממנו. במים שסוננו בפעמיים הראשונות ניתן להשתמש להשקיית פרחים.
4 שלב
לבסוף יש להגדיר תזכורת החלפת המסנן. השתמשו במחוון המחובר למכסה הכד. במידה וברשותכם מחוון ידני: סובבו את החוגות והגדירו את המועד הבא של החלפת המסנן.
במידה וברשותכם הכד בעל מחוון ה-LED סנסור: החזיקו את הכפתור עד לרגע שהנורית תאיר בכחול ומרגע זה ימדד חודש אחד. הנורית המאירה בצהוב שולחת הודעה: עליכם להתכונן להחלפת המסנן. לאחר שחלפו 30 ימים תאיר הנורית באדום ואז יש להחליף את המסנן במסנן החדש של דאפי.