Filterski uložak za eliminaciju nitrata

Razvijen posebno za uklanjanje nitrata iz vode za piće. Visoke koncentracije nitrata u vodi za piće mogu dovesti do anemije i cijanoze (posebno kod djece do 2 godine starosti). Višak nitrata također je štetan za životinje.

Filterski uložak za eliminaciju nitrata:

  • sadrži anionski ionski izmjenjivač (smolu)
  • apsorbira štetne nitrate iz pognojenih polja i curećih septičkih jama
  • preporučuje se domaćinstvima koja imaju vlastiti vodozahvat i stočnim gospodarstvima
  • Vijek trajanja:cca 1000 litara
    (maksimalan 6 mjesečno)*
  • Visina:9 3/4”
  • Učinkovitost:do 7 l/min
  • Radna temperatura:2-30°C
* ovisno o kvaliteti vode i vrsti onečišćenja

Jednostavno i brzo postavljanje

Protočni filteri mogu se postavljati posebno ili u raznim kombinacijama direktno na dovodnu cev – u privatnim kućama i u stanovima. Jedino što trebate da zamenite pojedinačne elemente jednom kad se potroše. Kako biste postigli najbolji mogući efekat filtriranja, preporučuje se postavljanje filtera na mesto za ulazak vode: u blizini mašina za pranje sudova, veš mašina i sudopera.